فتو تیتر

فتو تیتر (295)

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنعتی آما (سهامی عام) به مبلغ 1,500 میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 در نماد "صاما411" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/11/23 لغایت دوشنبه 1400/11/25 در نماد "صقرن511" عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن به ارزش 2 هزار میلیارد ریال به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

 

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت گروه کیهان فراز کاسپین (سهامی خاص) را به ارزش 900 میلیارد ریال صادر نمود.

دوشنبه, 18 بهمن 1400 11:29

تامین مالی 5 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز دوشنبه 18 بهمن ماه 1400 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در نمادهای صرزم411، صرزم0411 و صرزم4411 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) را به ارزش 1 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 لغایت چهارشنبه 1400/11/20 در نمادهای "صرزم411"، "صرزم0411" و "صرزم4411" عرضه عمومی خواهد شد.

شنبه, 16 بهمن 1400 13:23

تامین مالی 2 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز شنبه 16 بهمن ماه1400 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب در نماد غرب05 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1400/11/16 لغایت دوشنبه 1400/11/18 در نماد "غرب05" عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

بالا