فتو تیتر

فتو تیتر (149)

شرکت واسط مالی دی سوم:

قسط چهارم صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش با نماد کیش1402 به مبلغ 136 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

 

مشخصات صکوک کیش1402

سه شنبه, 20 آبان 1399 11:06

عرضه صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی سایپا

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 99/08/21 لغایت یکشنبه 99/08/25 در نمادهای صایپا308 و صایپا038 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 99/08/21 لغایت یکشنبه 99/08/25 در نمادهای صدف408 و صدف048 عرضه عمومی خواهد شد.

شرکت واسط مالی خرداد:

قسط دوم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمادهای افاد51 الی افاد55 به مبلغ 4,529 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک افاد51-55

شرکت واسط مالی فروردین یکم:

قسط نهم صکوک اجاره شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) با نماد البرز02 به مبلغ 40 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک البرز02

شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم:

قسط یازدهم صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) با نمادهای صگل 1411 و صگل 411 به مبلغ 128 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صگل 1411 و صگل 411

شرکت واسط مالی اسفند چهارم:

قسط نهم صکوک اجاره شرکت ریل سیر کوثر(سهامی عام) با نماد ریل1401 به مبلغ 12 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک ریل1401

شرکت واسط مالی مهر چهارم:

قسط دوم صکوک اجاره شرکت لبنیات و بستنی دومینو(سهامی خاص) با نماد دومینو4 به مبلغ 90 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک دومینو4

شرکت واسط مالی آذر:

قسط شانزدهم صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب با نماد صمسکن912 به مبلغ 3 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صمسکن912

چهارشنبه, 23 مهر 1399 15:24

قسط اول صکوک رهنی بانک مسکن با نماد رهن0104

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی فروردین پنجم:

قسط اول صکوک رهنی بانک مسکن با نماد رهن0104 به مبلغ 406 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک رهن0104

بالا