فتو تیتر

فتو تیتر (425)

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) به مبلغ 800 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌سه‌شنبه مورخ 1402/09/21 به مدت سه روز کاری در نمادهای شهرفرش061، شهرفرش062 و شهرفرش063 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران (سهامی خاص) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/09/19 در نماد "مبتکران06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ 1402/09/11 به مدت سه روز کاری در نماد حیان06 عرضه عمومی خواهد شد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید، شرکت تامین سرمایه کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رابین سهم به عنوان بازارگردانان و صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی، شرکت تامین سرمایه کاردان، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه افق رابین به عنوان متعهدین پذیره‌نویسی توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک سامان می‌باشد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یکبار از طریق شرکت سمات پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران از طریق شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت‌های تامین سرمایه دماوند و تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان بازارگردانان و متعهدین پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک سامان می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ 1402/09/04 به مدت سه روز کاری در نمادهای داروک071، داروک072 و داروک073 عرضه عمومی خواهد شد.

 

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت عالیفرد (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/08/30 به مدت سه روز کاری در نمادهای عالیفرد071، عالیفرد072 و عالیفرد073 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه (سهامی خاص) به مبلغ 250 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/08/17 در نماد "افق معادن07" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/08/07 در نماد "پرشیا06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/08/02 در نماد "صاهن67" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

صفحه1 از31
بالا