صکوک

صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 به مدت سه روز کاری در نماد "آسمان06" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 به مدت سه روز کاری در نماد "آسمان06" عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس به ارزش 100 میلیارد تومان جهت تامین مالی به منظور خرید مواد و مصالح ساختمانی پروژه‌های در دست اجرا از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یکبار پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. این اوراق فاقد متعهد پذیره‌نویس بوده و ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط آن بانک صادرات ایران می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه صنايع آرمان سلولز یزد (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان  از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به مبلغ 1000 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به مبلغ 1000 میلیارد تومان و شرکت صنايع آرمان سلولز یزد (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن به ارزش 1 همت جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه برای تولید و فروش محصولات غذایی با نمادهای طبیعت061 الی طبیعت064 از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار پرداخت می‌گردد. شرکت‌های تامین سرمایه کاردان، کیمیا و سپهر و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به عنوان بازارگردانان و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، شرکت‌های تامین سرمایه کاردان، کیمیا و سپهر و گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما به عنوان متعهدین پذیره‌نویسی اوراق ایفای نقش می‌کنند. همچنین، بانک تجارت ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق بوده و ناشر آن شرکت واسط مالی مرداد پنجم می‌باشد.

فرابورس ایران همچنین در روز دوشنبه میزبان پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت صنايع آرمان سلولز یزد به ارزش 150 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه (کاغذ کرافت لاینز P) با نماد آرمان سلولز06 خواهد بود.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه شرکت صنايع آرمان سلولز یزد از طریق شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک توسعه تعاون می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/07/08 در نماد "پارس میکا06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/07/08 در نماد "پارس میکا06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش به ارزش 300 میلیارد تومان جهت خرید بخشی از تجهیزات و ملزومات مربوط به تکمیل میکامال کیش از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری امین آوید به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه امین به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک گردشگری می‌باشد.

هشتمین میز تامین مالی از طریق صکوک بطور اختصاصی برای ناشران بورسی و فرابورسی در حوزه واسطه‌گری مالی توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) به صورت حضوری و برخط تشکیل شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/07/05 به مدت 3 روز کاری در نماد صپترو707 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/07/05 به مدت 3 روز کاری در نماد صپترو707 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بانی، در نظر دارد منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام شرکت پتروشیمی جم به نهاد واسط (شرکت واسط مالی مهر چهارم) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تامین نماید.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اجاره‌بهای آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

ضامن این اوراق بانک شهر بوده و بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس آن شرکت تامین سرمایه دماوند است. همچنین، عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام می‌باشد.

شایان ذکر است، پس از انتشار موفق دو مورد صکوک اجاره مجموعاً به ارزش 1,500 میلیارد تومان برای شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در سال‌ گذشته و همچنین سال جاری، این سومین تامین مالی این شرکت از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه می‌باشد.

صفحه1 از155
بالا