صکوک

صکوک

یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:49

شرکت توسعه صنعتی مشفق

یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:48

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:44

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین

یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:41

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

امروز شنبه 9 اردیبهشت‌ماه 1402 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه 6 هزار میلیارد ریالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

بالا