صکوک

صکوک

صکوک مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آن به صورت مشاع مالک دارایی مالی(دین) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: در برنامه شمارش معکوس، با سرکار خانم فاطمه لقمانی، کارشناس عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در خصوص فرایند انتشار صکوک مرابحه، شرایط دارایی، ارکان و مزایای این اوراق به گفتگو پرداخته شد.

چگونگی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه
پخش ویدیو
چگونگی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 به مدت سه روز کاری در نماد صترا509 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 به مدت سه روز کاری در نماد صترا509 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت ایران ترانسفو به ارزش 5 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

بانک رفاه کارگران ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه دماوند است. ضمناً، شرکت کارگزاری رضوی عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 به مدت سه روز کاری در نماد مشفق05 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 به مدت سه روز کاری در نماد مشفق05 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق به ارزش 2 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش جهت تامین مواد و کالای مورد نیاز برای ساخت خطوط تولید آهن اسفنجی این شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم به عنوان بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک خاورمیانه می‌باشد.

مسعود الفتی، کارشناس ارشد نظام بانکی با حضور در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی جزئیات معامله اوراق گام پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: گام، مخفف عبارت «گواهی اعتبار مولد» است و منظور از اوراق گام، اوراقی است که بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی صادر می‌کنند. این اوراق برای کمک به رفع چالش‌های خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط ایجاد شده‌اند.

تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام
پخش ویدیو
تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

در واقع اوراق گام در جهت کاهش بار تامین مالی از دوش بانک‌ها به وجود آمده است. پیش از این بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از راه ارائه تسهیلات بانکی اقدام می‌کردند اما با روی کار آمدن اوراق گام، بانک‌ها صرفا پرداخت وجه را به فروشندگان طرف قرارداد با بنگاه‌های اقتصادی از طریق این اوراق تضمین می‌کنند و پرداختی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.

مسعود الفتی، کارشناس ارشد نظام بانکی با حضور در برنامه شمارش معکوس چهرشنبه در رابطه با ریسک‌ها و مزایای این اوراق گفت: ریسک‌های اوراق گام را باید از دو نظر بررسی کرد. در ابتدا از جانب بانک‌ها با توجه به اینکه اوراق گام مشمول نسبت‌های نظارتی بانک مرکزی نیست، این موضوع شرایط را برای تسهیل پرداخت اعتبارات بانک‌ها هموار خواهد کرد. اما در مقابل به دلیل جدید بودن این ابزار که حتی به اندازه‌ای که بانک مرکزی مجوز داده است نیز منتشر نشده است و همچنین سقفی برای صدور این اوراق وجود ندارد این امکان هست که اوراق گام بیش از حد معقول صادر شده و ریسک عدم ایفای تعهد را ایجاد کند.

وی افزود: قرار ندادن سقف پرداخت تسهیلات از طریق این اوراق برای بانک‌ها از سمت بانک مرکزی، این ریسک را برای خریداران متعهد ایجاد خواهد کرد که تامین مالی را به مقدار زیادی انجام داده و احتمال ریسک نکول برای آن‌ها افزایش یابد.

تجربه گروه انتخاب در تامین مالی از طریق انتشار اوراق گام
پخش ویدیو
تجربه گروه انتخاب در تامین مالی از طریق انتشار اوراق گام

تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

زمان: چهارشنبه مورخ 9 آذر ماه 1401، ساعت 08:30

مهمان: مسعود الفتی

کارشناس ارشد نظام بانکی

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 1,000 میلیارد ریالی برای شرکت پلاسکوکار سایپا

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزارمیلیارد ریالی برای شرکت فولاد آتیه خاورمیانه

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 10 هزار میلیارد ریالی برای شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

بالا