صکوک

صکوک

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دهمین دوره رویداد کیش اینوکس متشکل از نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعاملان ارکان بازار سرمایه و جمعی از مقامات اقتصادی کشور در روز دوشنبه مورخ 15 آبان‌ماه گشایش یافت.
لازم به ذکر است همکاران روابط‌عمومی و عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه کیش از تاریخ 15 الی 18 آبان از ساعات 17 الی 22 پذیرای بازدیدکنندگان، فعالان اقتصادی و متقاضیان تامین مالی از طریق صکوک در محل غرفه ارکان بازار سرمایه خواهند بود.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه (سهامی خاص) به مبلغ 250 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/08/17 در نماد "افق معادن07" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه (سهامی خاص) به مبلغ 250 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/08/17 در نماد "افق معادن07" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه به ارزش 250 میلیارد تومان به منظور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید تجهیزات در راستای راه‌اندازی پروژه فلوتاسیون فرآوری مس سولفیدی از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یکبار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به عنوان بازارگردان و شرکت‌های گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی و تامین سرمایه امین به عنوان متعهدین پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک سینا می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/08/07 در نماد "پرشیا06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/08/07 در نماد "پرشیا06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو به ارزش 150 میلیارد تومان به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید قطعات خودرو از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک ملی ایران می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/08/02 در نماد "صاهن67" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/08/02 در نماد "صاهن67" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران به ارزش 400 میلیارد تومان جهت خرید مواد اولیه از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک صادرات ایران می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) به مبلغ 120 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/07/23 در نماد "پرواز06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) به مبلغ 120 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/07/23 در نماد "پرواز06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش به عنوان بانی، در نظر دارد منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش یک فروند هلیکوپتر به نهاد واسط (شرکت واسط مالی مهر چهارم) و سپس اجاره به شرط تملیک آن، تامین نماید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اجاره‌بهای آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

ضامن این اوراق بانک پاسارگاد بوده و بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس آن شرکت تامین سرمایه تمدن است. همچنین، عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد ایران می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) به مبلغ 250 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز در نماد "ماموت05" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

بالا