صکوک

صکوک

️امروز یکشنبه 17 مهرماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر در نماد تدبیر05 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 7 هزارمیلیارد ریالی برای گروه توسعه انرژی تدبیر

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 3 هزارمیلیارد ریالی برای پاکان پلاستکار

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به مبلغ 1,990 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد "تدبیر۰5" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به مبلغ 1,990 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد "تدبیر۰5" عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر قصد دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق فروش و اجاره به شرط تملیک ساختمان دفتر مرکزی خود تأمین کند.

این اوراق با نرخ اجاره‌بهای سالیانه 18 درصد و عمر 4 ساله به شیوه حراج از طریق فرابورس ایران عمومی می‌شود. مبلغ اسمی هر ورقه آن یک میلیون ریال بوده و اجاره‌بهای مربوطه هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد.

صکوک اجاره مذکور از طریق شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی شهریور (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد.

جهت تضمین پرداخت اجاره‌بها و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی برکت توثیق گردیده است.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد دبش06 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد دبش06 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر به ارزش 5 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه محصولات تولیدی این شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک تجارت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک شهر می‌باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین(سهامی خاص) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) به ارزش 2,300 میلیارد ریال صادر نمود.

در هفته گذشته، چهار مورد عرضه صکوک مرابحه برای شرکت‌های سپهر پلاستیک پدیده(سهامی خاص)، پدیده شیمی غرب(سهامی خاص)، بهمن دیزل(سهامی عام) و پدیده شیمی جم(سهامی عام) مجموعاً به ارزش 20,500 میلیارد ریال در بازار سرمایه صورت پذیرفت و همچنین دو مورد موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره برای شرکت‌های تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) و ریل پرداز نوآفرین(سهامی خاص) مجموعاً به ارزش 4,300 میلیارد ریال صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت سپهر پلاستیک پدیده(سهامی خاص) به مبلغ 1,500 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی خرداد چهارم از طریق فرابورس ایران در نماد پدیده05 به منظور خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات این شرکت عرضه عمومی شد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل این اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن و گروه صنعتی پاکشو توثیق شده است. بازارگردان آن صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت‌نگر بوده و تعهد پذیره نویسی اوراق بر عهده گروه خدمات بازار سرمایه نهایت‌نگر و شرکت سرمایه‌گذاری نهایت‌نگر می‌باشد. ضمناً، عامل فروش اوراق، شرکت کارگزاری خبرگان سهام است.

دومین انتشار صکوک این هفته برای تامین مالی شرکت پدیده شیمی غرب(سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در نماد غرب06 از طریق فرابورس ایران رقم خورد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه دماوند به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) منتشر شد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل این اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن، گروه صنعتی پاکشو و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش توثیق شده است.

صکوک مرابحه دیزل05، سومین انتشار هفته اخیر بود که برای تامین مالی شرکت بهمن دیزل(سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم از طریق فرابورس ایران عرضه گردید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان منتشر شد و ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط آن بانک ملت است.

آخرین انتشار صکوک این هفته برای تامین مالی شرکت پدیده شیمی جم(سهامی عام) به ارزش 4 هزار میلیارد ریال با نماد صجم607 توسط شرکت واسط مالی فروردین پنجم در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری کاریزما به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت‌های گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما و تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان متعهدین پذیره‌نویس و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به عنوان بازارگردان منتشر شد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل این اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو و صنعت غذایی کوروش توثیق شده است.

در هفته‌ اخیر، سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی دو مورد صکوک اجاره مجموعاً به ارزش 4,300 میلیارد ریال اعلام نمود.

یکی از این موافقت اصولی‌ها برای انتشار صکوک اجاره شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) به ارزش 2,300 میلیارد ریال صادر شد.

دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 5 دستگاه لکوموتیو می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

بانک مسکن ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک مسکن عامل فروش اوراق می‌باشد.

موافقت اصولی‌ دیگر، برای انتشار صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین(سهامی خاص) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر شد.

دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 9 دستگاه واگن مسافری است که توسط نهاد واسط از شرکت ریل پرداز نوآفرین خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر شش ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

بانک کارآفرین ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه خلیج فارس است. ضمناً، شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار عامل فروش اوراق می‌باشد.

بالا