صکوک

صکوک

نمونه واقعی قراردادها، فرم‌ها و مکاتبات مربوطه جهت انتشار صکوک اجاره مبتنی بر سهام با ضمانت بانکی یا شخص ثالث. فرم‌ها و قراردادهایی نظیر: بازارگردانی، ضمانت، عاملیت فروش، تعهد پذیره نویسی، پرسشنامه، رجیستری، بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی و غیره.

نمونه واقعی قراردادها، فرم‌ها و مکاتبات مربوطه برای انتشار صکوک مرابحه جهت تامین سرمایه در گردش به منطور خرید مواد اولیه، مواد مصرفی، قطعات و لوازم یدکی و غیره با ضمانت بانکی یا شخص ثالث. فرم‌ها و قراردادهایی نظیر: بازارگردانی، ضمانت، عاملیت فروش، تعهد پذیره نویسی، پرسشنامه، رجیستری، بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی و غیره.

نمونه واقعی فرم‌ها و قراردادهای انتشار صکوک اجاره سهام با ضامن ثالث

نمونه واقعی فرم‌ها و قراردادهای انتشار صکوک اجاره سهام با ضامن ثالث

نمونه واقعی قراردادها، فرم‌ها و مکاتبات مربوطه جهت انتشار صکوک اجاره مبتنی بر سهام با ضمانت بانکی یا شخص ثالث. فرم‌ها و قراردادهایی نظیر: بازارگردانی، ضمانت، عاملیت فروش، تعهد پذیره نویسی، پرسشنامه، رجیستری، بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی و غیره.
نمونه واقعی فرم‌ها و قراردادهای انتشار صکوک مرابحه مواد اولیه با ضامن ثالث

نمونه واقعی فرم‌ها و قراردادهای انتشار صکوک مرابحه مواد اولیه با ضامن ثالث

نمونه واقعی قراردادها، فرم‌ها و مکاتبات مربوطه برای انتشار صکوک مرابحه جهت تامین سرمایه در گردش به منطور خرید مواد اولیه، مواد مصرفی، قطعات و لوازم یدکی و غیره با ضمانت بانکی یا شخص ثالث. فرم‌ها و قراردادهایی نظیر: بازارگردانی، ضمانت، عاملیت فروش، تعهد پذیره نویسی، پرسشنامه، رجیستری، بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی و غیره.

سازمان بورس و اوراق بهادارموافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت آرین سلامت سینا(سهامی عام) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت غلتک‌سازان سپاهان(سهامی عام) را به ارزش 3,500 میلیارد ریال به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

چهارشنبه, 23 شهریور 1401 15:43

وضعیت صکوک در هفته‌ای که گذشت

در هفته‌ اخیر، دو موافقت اصولی انتشار انواع صکوک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مجموعاً به ارزش 5,500 میلیارد ریال صادر شد و یک عرضه عمومی صکوک مرابحه به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال صورت پذیرفت.

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت‌های غلتک‌سازان سپاهان و آرین سلامت سینا اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت غلتک‌سازان سپاهان(سهامی عام) را به ارزش 3,500 میلیارد ریال به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

این اوراق 3 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

بانک سامان ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه کاردان است. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک سامان عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

دومین موافقت اصولی صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی هفته اخیر مربوط به صکوک مرابحه شرکت آرین سلامت سینا(سهامی عام) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت است.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

ضمانت پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های آریان کیمیاتک و صنعت غذایی کورش صورت می‌پذیرد. ضمناً، عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری رضوی بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت‌ تامین سرمایه دماوند می‌باشد.

طی هفته گذشته، صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز چهار‌شنبه مورخ 1401/06/23 در نماد صکویر606 عرضه عمومی شد و تمامی اوراق در همان روز به فروش رسید.

صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر به ارزش 15 هزار میلیارد ریال جهت خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی این شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر شد.

ضمناً، بانک ملت ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق می‌باشد.

در این هفته، مجموعاً بالغ بر 5,095 میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت‌های واسط مالی از بانیان اوراق دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 به مدت سه روز کاری در نماد صکویر606 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 به مدت سه روز کاری در نماد صکویر606 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر به ارزش 15 هزار میلیارد ریال جهت خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی این شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد.

ضمناً، بانک ملت ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق می‌باشد.

یکشنبه, 20 شهریور 1401 14:35

پیش بینی وضعیت جهانی صکوک

پیش بینی می‌شود حجم انتشار صکوک در جهان تا پایان سال 2022 نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد و به 185 میلیارد دلار برسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بر اساس گزارش اخیر رفینیتیو علی رغم اینکه ناشرین صکوک در اوایل سال میلادی جاری روی تقاضای بالای سرمایه‌گذاران بین‌المللی حساب باز کرده بودند اما حجم انتشار صکوک در نیمه نخست 2022 کاهش داشت. با این حال، بنا بر پیش‌بینی رفینیتیو حجم انتشار صکوک در جهان طی پنج سال آتی با رشد سالیانه 6.8 درصد در سال 2027 به 257 میلیارد دلار خواهد رسید.

روند انتشار صکوک در جهان با رشد متوسط سالیانه 21 درصدی برای پنج سال متوالی صعودی بود و در سال 2021 رکورد 196.5 میلیارد دلار را به ثبت رساند.

حجم-صکوک-منتشره-در-جهان-2022

در نیمه اول سال 2022 مجموعاً 100.9 میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد که نسبت به 104.2 میلیارد دلار دوره مشابه در سال گذشته اندکی کاهش داشت. با وجود شروع مقتدرانه سال 2022، برخی عوامل در کاهش شتاب انتشار صکوک جهانی تاثیر گذار بودند از جمله، سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی و همچنین افزایش قیمت نفت که نیازهای استقراضی ناشرین دولتی صکوک را کاهش داد. حجم انتشار صکوک ارزی در نیمه اول سال میلادی جاری به 22 میلیارد دلار رسید که نسبت به 33.2 میلیارد دلار دوره مشابه در 2021 کاهش 10 درصدی داشت و در عوض ناشرین صکوک بیشتر بر روی بازارهای داخلی خود متمرکز شدند.

سهم سه کشور مالزی، عربسات سعودی و اندونزی از صکوک منتشره جهانی در سال 2021 و نیمه اول 2022 مجموعاً 75 درصد بوده که آنها را به بزرگترین پایگاه‌های انتشار صکوک در جهان مبدل نموده است.

کشورهای-پیشرو-در-انتشار-صکوک-2022

در عربستان سعودی علی رغم افزایش قیمت نفت، حجم انتشار صکوک از 24.2 میلیارد دلار نیمه اول 2021 به 28.1 میلیارد دلار در نیمه اول 2022 رسید؛ اگرچه سرعت آن با ثبت درآمدهای نفتی در سه ماهه دوم سال جاری کاهش یافت. انتظار می‌‎رود در صورت آرام شدن نوسانات بازارهای مالی جهانی، انتشارهای صکوک در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جهت تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و همچنین در حوزه حاکمیت شرکتی، محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی(ESG) رشد داشته باشد.

از سال 2017 تا کنون حدوداً 60 درصد از تامین مالی‌های انجام شده از طریق انتشار صکوک، مربوط به دولت‌هاست. سهم صکوک دولتی از انتشارهای نیمه اول 2022 در جهان مجموعاً 68.8 میلیارد دلار است که 83 درصد آن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مالزی و اندونزی عرضه شده است.

پنج شنبه, 17 شهریور 1401 15:43

وضعیت صکوک در هفته‌ای که گذشت

در هفته‌ اخیر، سه موافقت اصولی انتشار انواع صکوک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مجموعاً به ارزش 31,500 میلیارد ریال صادر شد و یک عرضه عمومی صکوک مرابحه به مبلغ 1 هزار میلیارد ریال صورت پذیرفت.

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت‌های پرشیا خودرو و مجتمع صنایع آلومینویم جنوب و صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو(سهامی خاص) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید قطعات خودرو از طریق نهادهای واسط مالی صادر نمود.

این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بانک صادرات ایران ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه سپهر است. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال از طریق نهادهای واسط مالی صادر نمود.

دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضمانت پرداخت اصل و اقساط این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی گل گهر، بانک ملت و سرمایه‌گذاری غدیر و با در نظر گرفتن رتبه اعتباری +A در بلند مدت و 1A در کوتاه مدت بانی صورت می‌پذیرد. ضمناً، عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان، نوین و سپهر می‌باشد.

سومین موافقت اصولی صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی هفته اخیر مربوط به صکوک مرابحه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) به ارزش 10 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی است.

این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

بانک تجارت ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه دماوند و شرکت تامین سرمایه کاردان است. ضمناً، شرکت کارگزاری آرمون بورس عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

طی هفته گذشته، صکوک مرابحه شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) به مبلغ 1,000 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز سه‌شنبه مورخ 1401/06/15 در نماد صدوچرخ56 عرضه عمومی شد و در همان ساعات ابتدایی تمامی این اوراق به فروش رسید.

اوراق مرابحه شرکت ایران دوچرخ به ارزش 1 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی(بسته قطعات موتورسیکلت) از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک سپه به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه امید به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر شد.

در این هفته، مجموعاً بالغ بر 6,611 میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت‌های واسط مالی از بانیان اوراق دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.

بالا