صکوک

صکوک

عرضه صکوک اجاره 40 هزار میلیارد ریالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

عرضه صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به مبلغ 10,000 میلیارد ریال و صنایع اتومبیل سازی فردا (سهامی خاص) به ارزش 8,000 میلیارد ریال و صکوک اجاره شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به ارزش 40,000 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به مبلغ 40,000 میلیارد ریال از روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه 10,000 میلیارد ریالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک ملت و با نماد "مکران05" از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود.

عرضه دیگری که در آخرین چهار شنبه سال 1401 از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک مرابحه 8,000 میلیارد ریالی شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نماد "فرداموتور05" می‌باشد.

بورس اوراق بهادار تهران نیز میزبان عرضه صکوک اجاره 40,000 میلیارد ریالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نرخ 21 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری بلند مدت AA- و کوتاه مدت A1+ و با نمادهای صفولا512، صفولا51، صفولا051، صفولا52، صفولا052، صفولا12، صفولا012 و صفولا005 می‌باشد.

همچنین، عرضه صکوک اجاره 40,000 میلیارد ریالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نرخ 20 درصد و دوره‌های بازپرداخت شش ماهه با توثیق سهام به عنوان ضمانت و با نماد "صشستا512" از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار شنبه به مدت سه روز کاری صورت می‌پذیرد.

صکوک اجاره 9,950 میلیارد ریالی شرکت صاروج دیار کریمان پارس با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک سامان و با نماد صاروج05 از روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

عرضه صکوک مرابحه 100 میلیارد تومانی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی شرکت مطهر ضمیر از روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صکوک اجاره 2,300 میلیارد ریالی شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو از روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت‌های تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو (سهامی خاص) به مبلغ 2,300 میلیارد ریال و صاروج دیار کریمان پارس (سهامی خاص) به ارزش 9,950 میلیارد ریال و صکوک مرابحه شرکت‌های مطهر ضمیر (سهامی خاص) به ارزش 10,000 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) به مبلغ 1,000 ریال از روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک اجاره 2,300 میلیارد ریالی شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک مسکن و با نماد "البرز05" از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود.

عرضه دیگری که در آخرین سه شنبه سال 1401 از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک اجاره 9,950 میلیارد ریالی شرکت صاروج دیار کریمان پارس با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک سامان و با نماد "صاروج05" می‌باشد.

فرابورس ایران همچنین میزبان عرضه صکوک مرابحه 10,000 میلیارد ریالی شرکت مطهر ضمیر با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک ملت و با نماد "مطهر06" می‌باشد.

همچنین بورس اوراق بهادار تهران نیز در آخرین سه شنبه سال، میزبان عرضه صکوک مرابحه 1,000 میلیارد ریالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک اقتصاد نوین و با نماد "صشرق512" می‌باشد.

صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) که با حجم 7 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در اسفند ماه سال 1397 اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه با حجم 7 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نمود.

شرکت واسط مالی دی چهارم (با مسئولیت محدود) صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا را با نمادهای صایپا112، صایپا012 و صایپا412 و نرخ سالیانه 16 درصد از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه کرد. این اوراق 4 ساله، بانام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران بودند که اقساط آن هر سه ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا مجموعاً به مبلغ 7,276 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی دی چهارم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

بالا