صکوک

صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به مبلغ 1,800 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 به مدت سه روز کاری در نماد صنایع ایران05 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به مبلغ 1,800 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 به مدت سه روز کاری در نماد صنایع ایران05 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به ارزش 1,800 میلیارد ریال جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

بانک ملت ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت است. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک ملت عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

پس از هم اندیشی اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) در خصوص پیشنهاد مدیرعامل وقت جناب آقای دکتر صدرایی پیرامون راه اندازی سایت صکوک پلاس در نهایت در جلسه مورخ 1401/09/07 راه اندازی این سایت به تصویب اعضا رسید. صکوک پلاس به عنوان دستیار عملیاتی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با ارائه نمونه‌ اسناد، مدارک، فرم‌ها و قراردادها و مکاتبات انواع صکوک انتشار یافته در بازار سرمایه ایران و همچنین محتوای آموزشی، بانیان و دست اندرکاران انتشار این اوراق را جهت انتخاب صحیح ابزار تامین مالی با توجه به شرایط آنها راهنمایی می‌کند.

دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:55

شرکت دبش سبز گستر

دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:51

شرکت پدیده شیمی جم

دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:48

شرکت بهمن دیزل

دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:46

شرکت پدیده شیمی غرب

بالا