صکوک

صکوک

شنبه, 01 مهر 1402 13:16

شرکت کرمان موتور

یکشنبه, 26 شهریور 1402 18:02

222امین عرضه صکوک در بازار سرمایه

222امین عرضه صکوک در بازار سرمایه برای تامین مالی 3 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی تابان فردا صورت خواهد گرفت.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به عنوان 222امین تامین مالی از طریق صکوک به مبلغ 3 همت از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 به مدت سه روز کاری در نمادهای "تابان11"، "تابان12" و "تابان13" عرضه عمومی خواهد شد.

بالا