آخرین اخبار صکوک

 • 1402/11/28 عرضه صکوک مرابحه 500 میلیارد تومانی شرکت داروسازی دکتر عبیدی

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر…

  1402/11/25 عرضه صکوک مرابحه 100 میلیارد تومانی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی طب…

  1402/11/15 عرضه صکوک مرابحه 250 میلیارد تومانی شرکت داروسازی روژین

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی روژین…

  1402/11/08 عرضه 400 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت ترام چاپ سپاهان

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ترام چاپ…

  1402/11/04 عرضه 2 مورد صکوک اجاره و مرابحه مجموعاً به ارزش 1680 میلیارد تومان

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف…

  آخرین اخبار

  ویدئوی منتخب

  بالا