.
دوشنبه 9 شهريور 1394
امروز
sukuk.ir sukuk.ir
image image image image
صکوک، راهکار خروج غیر تورمی از رکود  
رسول مهربانی حضرت محمد (ص) پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: دوستى و مهرورزى (با مردم) نيمى از دين است.                 ما توهین به پیامبران الهی را محکوم می‌کنیم.
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه همزمان با گسترش ابزارهای بازار سرمایه در کشورهای مختلف، در ایران نیز زمینه های لازم جهت استفاده از این دسته ابزارها با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 فراهم شد.بطوریکه پیش از این، ابزارهای بازار سرمایه در انحصار دو ابزار سهام و اوراق مشارکت بود. انتشار اوراق اسلامی نیازمند ارکان مختلفی است که یکی از آنها امین است. امين شخص حقیقی یا حقوقي است که به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حساب‌ها و عملکرد اجرايي ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسيدگي و اظهارنظر مي‌نمايد. در ایران وظایف نقش امین بر عهده شرکتی با نام شرکت "مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه" می باشد که این شرکت به منظور به کارگیری نهادهای واسط در امر انتشار اوراق بهادار اسلامی، اقدام به تأسیس نهاد واسط (با مسئولیت محدود) می نماید.
اوراق اجاره یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده، صکوک اجاره است. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است. در صکوک اجاره حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعه ای از دارایی ها، در برابر اجاره بها از مالک به شخص دیگری منتقل می شود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و می توان اجاره بها را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. از آن جا که صکوک اجاره اوراق بهاداری است که بیان گر مالکیت مشاع فرد است، می توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که به وسیله عامل های بازار تعیین می شود، معامله کرد.

اخبار

 
تنظیمات پیش فرض