• 3174 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:49

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: دولت
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: آجاد 1
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آذر دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا