عرضه 6 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

  • 113 بازدید
  • دوشنبه, 20 اسفند 1397 06:52

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره مبتنی بر سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مبلغ 6 هزار میلیارد ریال در نماد شستا005 از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران از روز دوشنبه 20/12/1397 لغايت روز چهارشنبه 22/12/1397 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 1,474,201,474 سهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی (حکشتی) با قیمت هر سهم 4,070 ریال(حداقل قیمت سه ماهه اخیر سهم) می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 3 ساله و با نرخ اجاره بهای 19 درصد می باشد که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی بهمن چهارم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق، بانک رفاه کارگران است. شرکت تامین سرمایه امین نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.


بالا