• 1116 بازدید
  • سه شنبه, 27 آبان 1399 15:07

مشخصات صکوک شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

نوع دارایی: مواد اولیه- انواع قطعات خودرو، مجموعه قطعات برف پاک کن و شیشه بالابر
حجم اوراق: 8,000,000 میلیون ریال
نماد: صایپا308 و صایپا038
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه، شرکت کارگزاری بانک پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سپه
دریافت بیانیه ثبت
بالا