آخرین اخبار صکوک

 • 1400/01/23 تامین مالی 5 هزار میلیارد ریالی شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان با انتشار صکوک مرابحه

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت…

  1400/01/22 تامین مالی 3 هزار میلیارد ریالی شرکت سپید مطهر انتخاب با انتشار صکوک مرابحه

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت…

  1399/12/28 صکوک خرید دین 133,200 میلیون ریالی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سررسید شد

  صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب(سهامی عام) که با حجم…

  1399/12/28 عرضه 10 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای ایران خودرو

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو…

  1399/12/28 صکوک اجاره 20 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سررسید شد

  صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) که با حجم 20…

  ویدئوی منتخب

  آخرین اخبار

  آخرین صکوک منتشره

  شرکت ملی نفت ایران
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت داروسازی دکتر عبیدی
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت نفت پارس
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  بالا