آخرین اخبار صکوک

 • 1403/03/20 عرضه صکوک مرابحه 80 میلیارد تومانی شرکت تولیدی کاشی تکسرام

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی کاشی…

  1403/03/09 عرضه صکوک اجاره 100 میلیارد تومانی شرکت پرتوبار فرابر خلیج فارس

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت پرتوبار فرابر…

  1403/03/08 عرضه صکوک مرابحه 150 میلیارد تومانی شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت مدیریت منابع…

  1403/03/06 عرضه صکوک اجاره 6 هزار میلیارد تومانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی…

  1403/03/05 عرضه صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی شرکت تولیدی ایران تایر

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی ایران…

  آخرین اخبار

  ویدئوی منتخب

  بالا