آخرین اخبار صکوک

 • 1400/06/29 تامین مالی 1500 میلیارد ریالی شرکت صنعتی آما با انتشار صکوک مرابحه

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت…

  1400/06/28 صکوک منفعت 20 هزار میلیارد ریالی وزارت امور اقتصادی و دارایی سررسید شد

  صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حجم 20 هزار…

  1400/06/16 صکوک منفعت 30 هزار میلیارد ریالی وزارت امور اقتصادی و دارایی سررسید شد

  صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حجم 30 هزار…

  1400/06/13 عرضه 3500 میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور…

  1400/06/03 عرضه صکوک اجاره سهام 10 هزار میلیارد ريالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره سهام شرکت گروه…

  ویدئوی منتخب

  آخرین اخبار

  آخرین صکوک منتشره

  شرکت کرمان موتور
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت بهمن موتور
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت بازرگانی سایپا یدک
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت بهمن دیزل
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  بالا