آخرین اخبار صکوک

 • 1399/10/13 تامین مالی 30 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با صکوک اجاره

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت…

  1399/10/09 تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با صکوک اجاره

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت…

  1399/10/02 تامین مالی 13,500 میلیارد ریالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با صکوک اجاره

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت…

  1399/09/25 تامین مالی 30 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت…

  1399/09/23 افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

  مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با افزایش…

  ویدئوی منتخب

  آخرین اخبار

  آخرین صکوک منتشره

  شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  صنایع پتروشیمی خلیج فارس
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  بالا