آخرین اخبار صکوک

 • 1400/03/09 عرضه صکوک خرید دین یک هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

  با صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک خرید دین شرکت…

  1400/03/08 تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر با صکوک اجاره سهام

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سهام…

  1400/03/05 تامین مالی 1500 میلیارد ریالی کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ با صکوک اجاره

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت…

  1400/02/29 عرضه صکوک اجاره 13500 میلیارد ریالی گسترش انرژی پاسارگاد

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گسترش انرژی…

  1400/02/26 تامین مالی 1,500 میلیارد ریالی بازرگانی سایپا یدک با انتشار صکوک مرابحه

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت…

  ویدئوی منتخب

  آخرین اخبار

  آخرین صکوک منتشره

  شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت ایران خودرو
  سال انتشار:1400
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت ملی نفت ایران
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت داروسازی دکتر عبیدی
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
  سال انتشار:1399
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  بالا