آخرین اخبار صکوک

 • 1401/05/25 صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 12,500 میلیارد ریالی برای قند شهدای دزفول

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت…

  1401/05/24 صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 7 هزار میلیارد ریالی برای ذوب آهن و نورد کرمان

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت…

  1401/05/24 صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 1,990 میلیارد ریالی برای گروه توسعه اقتصادی تدبیر

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت…

  1401/05/24 صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 1,500 میلیارد ریالی برای کاشی و سرامیک حافظ

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت…

  1401/05/23 صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 4 هزار میلیارد ریالی برای مجتمع فرآورده‌های فسفات کارون

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت…

  ویدئوی منتخب

  آخرین اخبار

  آخرین صکوک منتشره

  شرکت کرمان موتور
  سال انتشار:1401
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت فولاد غدیر نی‌ریز
  سال انتشار:1401
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت صنایع سلولزی ماریناسان
  سال انتشار:1401
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت گروه صنعتی پاکشو
  سال انتشار:1401
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت سیبا موتور
  سال انتشار:1401
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
  سال انتشار:1401
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  شرکت صنعت غذایی کورش
  سال انتشار:1401
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  بالا