با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 به مدت سه روز کاری در نمادهای صعبید711 و صعبید071 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 28/11/1402 به مدت سه روز کاری در نماد طب نوین06 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی روژین (سهامی خاص) به مبلغ 250 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌دوشنبه مورخ 1402/11/16 به مدت سه روز کاری در نماد روژین06 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه،…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ترام چاپ سپاهان (سهامی خاص) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/11/09 در نماد "ترام‌چاپ06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام) به مبلغ 1500 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران و صکوک مرابحه شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) به مبلغ 180 میلیارد تومان از طریق بورس تهران از روز چهارشنبه مورخ 1402/11/04 به مدت سه روز کاری…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام) به مبلغ 120 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/10/30 در نماد "دتولید06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه،…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های صنایع اتومبیل سازی فردا (سهامی خاص) به مبلغ 500 میلیارد تومان و ابیان دارو (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/10/23 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های بسپار شیمی سپیدان (سهامی خاص) به مبلغ 500 میلیارد تومان و نقشینه چاپ تبریز (سهامی خاص) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/10/20 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) به مبلغ 730 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ 1402/10/18 به مدت سه روز کاری در نماد صکویر510 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) به مبلغ 1000 میلیارد تومان و البرز دارو (سهامی عام) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق بورس تهران و صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) به مبلغ 1000 میلیارد…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان (سهامی عام) به مبلغ 180 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/10/05 به مدت سه روز کاری در نماد صکسرا510 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌چهارشنبه مورخ 1402/09/29 به مدت سه روز کاری در نماد حیان07 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) به مبلغ 800 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌سه‌شنبه مورخ 1402/09/21 به مدت سه روز کاری در نمادهای شهرفرش061، شهرفرش062 و شهرفرش063 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران (سهامی خاص) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/09/19 در نماد "مبتکران06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ 1402/09/11 به مدت سه روز کاری در نماد حیان06 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) به مبلغ 600 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران و صکوک مرابحه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ 1402/09/04 به مدت سه روز کاری در نمادهای داروک071، داروک072 و داروک073 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت عالیفرد (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/08/30 به مدت سه روز کاری در نمادهای عالیفرد071، عالیفرد072 و عالیفرد073 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

برگزاری دهمین دوره رویداد کیش اینوکس

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دهمین دوره رویداد کیش اینوکس متشکل از نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعاملان ارکان بازار سرمایه و جمعی از مقامات اقتصادی کشور در…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه (سهامی خاص) به مبلغ 250 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/08/17 در نماد "افق معادن07" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…
صفحه1 از28
بالا