با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام) به مبلغ 80 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از امروز به مدت سه روز کاری در نماد صترام603 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه،…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت پرتوبار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ 1403/03/12 به مدت 3 روز کاری در نماد پرتوبار07 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهار شنبه مورخ 1403/03/09 به مدت سه روز کاری در نماد ایده07 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دو‌شنبه مورخ 1403/03/07 به مدت 3 روز کاری در نمادهای صفارس703، صفارس730، صفارس073، صفارس73، صفارس007، صفارس07 و صفارس7 عرضه عمومی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه 1403/03/06 به مدت سه روز کاری در نمادهای صتایر703 و صتایر073 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

عرضه صکوک مرابحه 150 میلیارد تومانی شرکت ایران دارو

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران دارو (سهامی عام) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق بورس تهران از روز شنبه مورخ 1403/02/22 به مدت سه روز کاری در نماد صدیران72 عرضه عمومی خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز به مدت سه روز کاری در نماد دبالک08 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمايه‌گذاری امين توان آفرين ساز (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 به مدت سه روز کاری با نماد وامین07 عرضه عمومی خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز به مدت سه روز کاری در نماد فناپ زیرساخت07 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ماموت تریلر مانا (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان و صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.…

محمدحسین صدرایی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به ایفای نقش مهم بازار سرمایه در تحقق جهش تولید بیان کرد: اوراق مرابحه به عنوان پرکاربردترین ابزار برای تامین مالی شرکت‌ها محسوب می‌شود که سرعت فرایند در کنار کاهش هزینه‌ها در مقایسه با اوراق اجاره عامل استقبال از…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1403/02/05 به مدت سه روز کاری در نماد آرگون07 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) به مبلغ 150 میلیارد تومان و صکوک مرابحه شرکت لورچ (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1403/02/01 به مدت سه روز کاری در نماد مقدم05 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) به مبلغ 600 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/01/25 به مدت سه روز کاری در نمادهای کاله071 و کاله072 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز به مدت سه روز کاری در نماد صبانفت06 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه،…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23 به مدت سه روز کاری در نمادهای کرمان5121 الی کرمان5126 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از طریق بورس تهران و صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/12/22…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) و صکوک مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) هر یک به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یک‌شنبه مورخ 1402/12/20 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران و صکوک مرابحه شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا (سهامی خاص) به مبلغ 120 میلیارد تومان از طریق بورس تهران از روز شنبه مورخ 1402/12/19 به مدت…
صفحه1 از29
بالا