با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 به مدت سه روز کاری در نماد "آسمان06" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

عرضه دو صکوک مرابحه برای بخش خصوصی

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به مبلغ 1000 میلیارد تومان و شرکت صنايع آرمان سلولز یزد (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/07/08 در نماد "پارس میکا06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/07/05 به مدت 3 روز کاری در نماد صپترو707 عرضه عمومی خواهد شد. به…

222امین عرضه صکوک در بازار سرمایه

222امین عرضه صکوک در بازار سرمایه برای تامین مالی 3 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی تابان فردا صورت خواهد گرفت. با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به عنوان 222امین تامین مالی از طریق صکوک به مبلغ 3 همت از طریق فرابورس…

عرضه دو صکوک مرابحه برای صنایع لوازم خانگی

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های صنایع الکترونیک مادیران (سهامی خاص) و صنايع لوازم خانگی ماديران (سهامی خاص) هر یک به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/06/26 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش…

میـز تامین مالی از طریق صکوک در استان البرز

میز تامین مالی با حضور نمایندگانی از شرکت‌های متقاضی در حوزه غذا و دارو جهت تامین منابع مالی از طریق انتشار صکوک توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) در دفتر امور دارایی استان البرز تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام)، میـز…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 در نماد "گلدیران06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه مورخ 1402/06/19 در نماد "صبحان606" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت اکتوور کو (سهامی خاص) به مبلغ 1000 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه مورخ 1402/06/12 به مدت سه روز کاری…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنایع آلوم رول نوین (سهامی خاص) به مبلغ 535 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/06/11 به مدت سه روز کاری در نماد آلوم رول66 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/06/07 به مدت سه روز کاری در نماد واریان07 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/06/04 به مدت سه روز کاری در نماد تجارت کوشش06 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

عرضه صکوک مرابحه دو شرکت دارویی

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو پارسیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان و شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی (سهامی عام) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/05/30 به مدت سه روز کاری به…

عرضه اولین صکوک بر بستر قراردادهای الکترونیک

عرضه صکوک شرکت‌های پترو امید آسیا، توسعه سرمایه‌گذاری سامان و کارنو تجارت یاسین به ترتیت با حجم‌های 890، 300 و 165 میلیارد تومان از روز سه‌شنبه مورخ 1402/05/24 به مدت سه روز کاری در بورس تهران و فرابورس ایران صورت خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه 1402/05/22 به مدت پنج روز کاری در نمادهای صفولا65، صفولا065، صفولا605، صفولا6، صفولا06 و صفولا006 عرضه عمومی خواهد شد. به…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام) به مبلغ 33 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز شنبه مورخ 1402/05/21 در نماد صترام505 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت روز دارو (سهامی عام) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه مورخ 1402/05/15 به مدت سه روز کاری در نماد صروز705 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی فاران شیمی (سهامی عام) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/05/10 به مدت سه روز کاری در نماد فاران06 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حجم 47 هزار میلیارد ریال در بهمن‌ماه 1398 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهمن‌ماه سال 1398 اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک منفعت…
صفحه1 از27
بالا