با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1401/11/08 به مدت سه روز کاری در نماد "صپاک511" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1401/10/13 به مدت سه روز کاری در نماد "توسعه انرژی۰5" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پتروپاک مشرق زمین (سهامی خاص) به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 به مدت سه روز کاری در نماد پتروپاک05 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

وضعیت صکوک در آذرماه 1401

سازمان بورس و اوراق بهادار در آذر‌ماه 1401 موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی 8 مورد صکوک مرابحه و اجاره مجموعاً به ارزش 113,220 میلیارد ریال اعلام نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، طی ماه گذشته 8 شرکت موفق به اخذ موافقت اصولی انتشار…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) به مبلغ 3,500 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1401/10/03 به مدت سه روز کاری در نماد دومینو06 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

گروه بهمن خودرو تاکنون شش مرتبه از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه مجموعاً به ارزش 3,600 میلیارد تومان اقدام به تامین مالی نموده است. از اینرو با مهدی ساعتچی، مدیر تامین مالی گروه بهمن خودرو در خصوص تجربیات این مجموعه در این حوزه به گفتگو پرداخته شد. {module تجربه…

تجربه گروه گلرنگ در انتشار صکوک مرابحه

گروه گلرنگ تاکنون 11 مرتبه از طریق انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه مجموعاً حدود 4 هزار میلیارد تومان اقدام به تامین مالی نموده است. از اینرو با حمید نورعلی‌دخت، مدیر تامین مالی هلدینگ پدیده شیمی پایدار در خصوص تجربیات این مجموعه در این حوزه به گفتگو پرداخته شد. {module…

صکوک مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آن به صورت مشاع مالک دارایی مالی(دین) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: در برنامه شمارش معکوس، با سرکار خانم فاطمه لقمانی، کارشناس عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 به مدت سه روز کاری در نماد صترا509 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 به مدت سه روز کاری در نماد مشفق05 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

مسعود الفتی، کارشناس ارشد نظام بانکی با حضور در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی جزئیات معامله اوراق گام پرداخت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: گام، مخفف عبارت «گواهی اعتبار مولد» است و منظور از اوراق گام، اوراقی است که…

محسن علیخانی مدیر تامین مالی و بازار سرمایه گروه توسعه اقتصادی تدبیر در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی مزایای اوراق اجاره پرداختند پرداخت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: محسن علیخانی مدیر تامین مالی و بازار سرمایه گروه توسعه اقتصادی…

محمد زمانی مدیر امور مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی مزایای اوراق اجاره پرداخت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: محمد زمانی مدیر امور مالی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در رابطه با…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ 68 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 1401/09/02 به مدت سه روز کاری در نمادهای صگل509، صگل0509، صگل059، صگل59 و صگل0059 عرضه عمومی خواهد شد.…

تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره سهام

یکی از مهمترین انواع صکوک، صکوک اجاره است. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است. در صکوک اجاره حق استفاده از منافع دارایی یا…

وضعیت صکوک در هفته‌ سوم آبان‌ماه 1401

سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته‌ سوم آبان‌ماه 1401 موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی 2 مورد صکوک مرابحه و اجاره مجموعاً به ارزش 13,865 میلیارد ریال اعلام نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، طی هفته اخیر 2 شرکت موفق به اخذ موافقت…

شمارش معکوس چهارشنبه با حضور مدیر نهادهای مالی فرابورس به بررسی ساختار تامین مالی جمعی اختصاص داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد، در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه همراه با عارف علیقلی‌پور، مدیر نهادهای مالی فرابورس و دبیر کارگروه ارزیابی تامین…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت‌های مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان(سهامی خاص) به مبلغ 5,600 میلیارد ریال و تولیدی طب پلاستیک نوین(سهامی خاص) به مبلغ 1,000 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1401/08/14 به مدت سه روز کاری عرضه…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دو‌شنبه مورخ 1401/08/09 به مدت سه روز کاری در نمادهای "صبا51" و "صبا52" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت…

جذابیت‌های اوراق سلف برای سرمایه‌گذاری

در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه همراه با جواد فلاح، مدیر بازار مالی شرکت بورس کالای ایران به بررسی روش تامین مالی «سلف» در بورس کالا پرداخته شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد، در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه همراه با جواد…
صفحه1 از25
بالا