• 1264 بازدید
  • سه شنبه, 19 اسفند 1399 14:06

مشخصات صکوک شرکت داروسازی دکتر عبیدی

نوع دارایی: تجهیزات ساخت و بسته بندی دارو
حجم اوراق: 639,554 میلیون ریال
نماد: صعبید312
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آبان چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک خاورمیانه
دریافت بیانیه ثبت
بالا