• 1195 بازدید
  • سه شنبه, 01 تیر 1400 15:25

مشخصات صکوک شرکت بازرگانی سایپا یدک

نوع دارایی: قطعات و لوازم یدکی خودرو (انواع روانکار)
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: صیدک404
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت های کمک فنر ایندامین (خکمک) به تعداد 121,614,368 با قیمت هر سهم 21,798 و پلاسکوکار (پلاسک) به تعداد 208,384,615 با قیمت هر سهم 5,850
دریافت بیانیه ثبت
بالا