• 1539 بازدید
  • یکشنبه, 14 شهریور 1400 09:02

مشخصات صکوک شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر

نوع دارایی: تعداد 434,971,727 سهم شرکت گروه دارویی برکت(سهامی عام) با قیمت هر سهم 22,990
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: تدبیر04
نوع اوراق: اجاره سهام
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آبان پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت های بهساز کاشانه تهران(ثبهساز) به تعداد 3,126,514,785، توسعه عمران امید(ثامید) به تعداد 4,243,421,053 و گروه دارویی برکت(برکت) به تعداد 419,048,857
دریافت بیانیه ثبت
بالا