• 1560 بازدید
  • سه شنبه, 20 مهر 1400 14:28

مشخصات صکوک شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

نوع دارایی: تعداد 510,948,906 سهم شرکت فولاد آلیاژی ایران با قیمت هر سهم 13,700 ریال
حجم اوراق: 7,000,000 میلیون ریال
نماد: صمعاد407
نوع اوراق: اجاره سهام
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آبان سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری آرمون بورس
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌ فولاد آلیاژی ایران و شرکت موتوژن با توجه به رتبه اعتباری بانی A ضرایب توثیق تعدیل گردیده است
دریافت بیانیه ثبت
بالا