• 1323 بازدید
  • یکشنبه, 30 آبان 1400 12:51

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری غدیر

نوع دارایی: تعداد 725,952,814 سهم شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: صغدیر408
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری آرمون بورس
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: رتبه اعتباری بانی: +A در بلند مدت و رتبه اعتباری A1 در کوتاه مدت و رتبه اعتباری اوراق +A از موسسه رتبه بندی پایا
دریافت بیانیه ثبت
بالا