• 1495 بازدید
  • یکشنبه, 21 آذر 1400 08:49

مشخصات صکوک شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان

نوع دارایی: مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعات انواع یخچال و فریزر
حجم اوراق: 4,000,000 میلیون ریال
نماد: انتخاب05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک صنعت و معدن
دریافت بیانیه ثبت
بالا