• 880 بازدید
  • شنبه, 27 آذر 1400 09:10

مشخصات صکوک شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

نوع دارایی: مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: صایپا409 و صایپا049
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا