• 1190 بازدید
  • سه شنبه, 05 بهمن 1400 09:43

مشخصات صکوک شرکت ایران خودرو

نوع دارایی: قطعات خودرو
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: صخود0411
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آبان
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا