• 1333 بازدید
  • دوشنبه, 25 بهمن 1400 07:12

مشخصات صکوک شرکت پدیده شیمی قرن

نوع دارایی: مواد اولیه (سدیم لوریل اتر سولفات، اسید سولفونیک)
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: صقرن511
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت های پدیده شیمی قرن و گروه صنعتی پاکشو
دریافت بیانیه ثبت
بالا