• 928 بازدید
  • سه شنبه, 24 اسفند 1400 08:59

مشخصات صکوک شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

نوع دارایی: تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی
حجم اوراق: 1,800,000 میلیون ریال
نماد: صگستر512
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا