• 1190 بازدید
  • دوشنبه, 12 ارديبهشت 1401 09:49

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

نوع دارایی: تعداد 189,663,348 سهم شرکت پتروشیمی جم به قیمت 42,180 ریال
حجم اوراق: 8,000,000 میلیون ریال
نماد: صند502
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 19 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت
عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا جهاد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: رتبه اعتباری -A در بلند مدت و A1 در کوتاه مدت از موسسه رتبه بندی پایا
دریافت بیانیه ثبت
بالا