• 558 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:51

مشخصات صکوک شرکت پدیده شیمی جم

نوع دارایی: مواد اولیه محصولات تولیدی
حجم اوراق: 4,000,000 میلیون ریال
نماد: صجم607
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی فروردین پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری کاریزما
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) و شرکت صنعت غذایی کوروش به ترتیب به میزان 70% و 30% ازرش پرتفوی وثیقه
دریافت بیانیه ثبت
بالا