• 202 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:46

مشخصات صکوک شرکت مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

نوع دارایی: شمش SP5
حجم اوراق: 5,600,000 میلیون ریال
نماد: نورد06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سامان
دریافت بیانیه ثبت
بالا