• 302 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 08:49

مشخصات صکوک شرکت توسعه صنعتی مشفق

نوع دارایی: مواد و کالا برای ساخت خطوط تولید آهن اسفنجی
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: مشفق05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک خاورمیانه
دریافت بیانیه ثبت
بالا