• 155 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:54

مشخصات صکوک شرکت فناوران ایده پرداز صبا

نوع دارایی: اپیزودهای فیلم و سریال
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صباایده01 و صباایده02
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری حافظ
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک خاورمیانه
دریافت بیانیه ثبت
بالا