• 171 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:02

مشخصات صکوک شرکت پاکان پلاستکار

نوع دارایی: مواد اولیه مورد نیاز
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صپاک511
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیر
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) و شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام)
دریافت بیانیه ثبت
بالا