• 334 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:07

مشخصات صکوک شرکت زامیاد

نوع دارایی: قطعات و لوازم خودرو
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صامیا051 و صامیا511
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا