• 1303 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:16

مشخصات صکوک شرکت ریل پرداز نوآفرین

نوع دارایی: 9 دستگاه واگن مسافری
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: نوآفرین06
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک کارآفرین
دریافت بیانیه ثبت
بالا