• 282 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:27

مشخصات صکوک شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو

نوع دارایی: 5 دستگاه لکوموتیو
حجم اوراق: 2,300,000 میلیون ریال
نماد: البرز05
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک مسکن
دریافت بیانیه ثبت
بالا