• 379 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:32

مشخصات صکوک شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا

نوع دارایی: مواد اولیه(قطعات خودرو)
حجم اوراق: 8,000,000 میلیون ریال
نماد: فرداموتور05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا