• 292 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:29

مشخصات صکوک شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان

نوع دارایی: بخشی از سهام شرکت شیشه همدان
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: سامان07
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سامان
دریافت بیانیه ثبت
بالا