• 324 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 14:25

مشخصات صکوک شرکت سبحان دارو

نوع دارایی: خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صبحان 606
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک توسعه صادرات ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا