• 346 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 14:29

مشخصات صکوک شرکت صنایع الکترونیک مادیران

نوع دارایی: خرید قطعات تلویزیون و مانیتور
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: الکترومادیران061، الکترومادیران062 و الکترومادیران063
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک خاورمیانه
دریافت بیانیه ثبت
بالا