• 235 بازدید
  • چهارشنبه, 17 آبان 1402 09:48

مشخصات صکوک شرکت آسمان بیکران هشتم طوس

نوع دارایی: خرید مواد و مصالح ساختمانی
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: آسمان06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک صادرات ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا