• 193 بازدید
  • شنبه, 20 آبان 1402 10:25

مشخصات صکوک شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست

نوع دارایی: خرید مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید
حجم اوراق: 4,500,000 میلیون ریال
نماد: حایر06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملی ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا