• 443 بازدید
  • شنبه, 20 آبان 1402 10:35

مشخصات صکوک شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش

نوع دارایی: یک فروند هلیکوپتر
حجم اوراق: 1,200,000 میلیون ریال
نماد: پرواز06
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مهر چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک پاسارگاد
دریافت بیانیه ثبت
بالا