• 311 بازدید
  • شنبه, 20 آبان 1402 10:37

مشخصات صکوک شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

نوع دارایی: خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید
حجم اوراق: 4,000,000 میلیون ریال
نماد: صاهن67
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک صادرات ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا