• 321 بازدید
  • شنبه, 20 آبان 1402 10:39

مشخصات صکوک شرکت پرشیا خودرو

نوع دارایی: خرید قطعات خودروی BMW
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: پرشیا06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملی ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا