• 6574 بازدید
  • شنبه, 20 آبان 1402 13:56

مشخصات صکوک شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه

نوع دارایی: خرید تجهیزات مورد نیاز برای پروژه فلوتاسیون فرآوری مس سولفیدی
حجم اوراق: 2,500,000 میلیون ریال
نماد: افق معادن07
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری مبین سرمایه
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سینا
دریافت بیانیه ثبت
بالا