• 6590 بازدید
  • شنبه, 25 آذر 1402 15:57

مشخصات صکوک شرکت داروسازی دکتر عبیدی

نوع دارایی: خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید
حجم اوراق: 6,000,000 میلیون ریال
نماد: صعبید609، صعبید69 و صعبید069
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سامان
دریافت بیانیه ثبت
بالا