• 6532 بازدید
  • دوشنبه, 27 آذر 1402 07:59

مشخصات صکوک شرکت داروسازی پارس حیان

نوع دارایی: خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: حیان06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سامان
دریافت بیانیه ثبت
بالا