• 6519 بازدید
  • دوشنبه, 27 آذر 1402 08:01

مشخصات صکوک شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار

نوع دارایی: خرید مصالح ساختمانی
حجم اوراق: 500,000 میلیون ریال
نماد: مسکن نوین06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک مسکن
دریافت بیانیه ثبت
بالا